setembre 10, 2017

Attori/ di/ versi: També un actor amb "handicap" ha de fer un espectacle "bello" !!

Entrevista a Paola Guerra, formadora d'actors a l'Accademia Arte della Diversità. Itàlia, Bolzano.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram