Avis legal

El lloc web i el domini socialpartners.org corresponen a FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS amb NIF G-67607713, autorització domicili al carrer C/ Aurora 86 1-2, Igualada, Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen a FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de les seves creacions i publicitat. FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. En qualsevol cas, la utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a socilapartners.org.

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que en qualsevol moment podrà exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal recollides en en aquest formulari en els termes establerts en la Llei orgànica 15/1999.

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre SOCIAL PARTNERS SL i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS  actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS fins a la contractació expressa..

FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

FUNDACIÓ INSTITUT SOCIAL PARTNERS no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram