"El Llegat” és el format a través del qual la Fundació Institut Social Partners homenatja als líders de les entitats socials que han forjat un model d’acompanyament a les persones, únic, solidari i eficient.

Un model que prioritza l’autonomia de les persones, la cura del seu benestar i el dret a poder treballar, i que lluita constantment per a la seva sostenibilitat.

“El Llegat” anirà formant un àlbum de retrats de les persones que han treballat i treballen en l’àmbit de la discapacitat.

Volem tenir molt presents les persones que inverteixen el seu temps en fer possible tenir un món millor.
Fundació Institut Social Partners G-67607713
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram