Memòria Fundació Institut Social Partners

2024

2
Febrer
2024

Jornada Canal Ètic Balerars

La conferència anirà a càrrec de l’advocada experta en la temàtica, Letizia de la Hoz, directora del departament jurídic d’IDBO.

Aquesta és una de les qüestions que afecta a les persones responsables de les entitats, ja que les denúncies en aquest àmbit, reals o suposades, són cada vegada més habituals.

El Canal de Denúncies també pot rebre molts altres tipus d’alertes:

 • Conductes immorals o il·legals en l’àmbit laboral
 • Gestions inadequades o lucratives dels recursos,
 • Robatoris, frau, corrupció
 • Tractaments discriminatoris,
 • Mal ús d’informació, protecció de dades

L’objectiu fonamental de la Llei és protegir a les persones que alerten de possibles infraccions o irregularitats davant de possibles represàlies.

Per aquest motiu es fixen unes normes mínimes que cal complir a l’hora d’implementar el canal de comunicació i els procediments d’investigació interna:

 • Establir vies de comunicació accessibles, confidencials i anònimes
 • Elaborar un reglament del Canal de Denúncies
 • Nomenar un responsable (persona o equip de persones)
 • Definir un protocol per al procés de tramitació de les denúncies
 • Portar un registre de denúncies rebudes
 • Fer públic el Canal de Denúncies a través del web de l’entitat
 • Nomenar un delegat de Protecció de les dades incloses a les denúncies

La directiva europea determina l'obligatorietat de tenir un Canal de Denúncies a:

 • Totes les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin 50 o més treballadors
 • Als partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials
 • Les fundacions que rebin o gestionin fons públics
 • L’administració pública

Per altra banda, la Llei Orgànica 8/2021 de 4 de juny de protecció Integral a la Infància també obliga a tenir un canal de comunicació des de la seva aprovació.

Les sancions que preveu la Llei poden ser lleus, greus o molt greus i els imports van des de 10.000 € fins a 1.000.000 €.

2023

3
Octubre
2023

La Fundació Social Partners col·labora en la celebració dels 50 anys de Dincat

El dimarts 3 d’octubre de 2023 Dincat ha celebrat els seus 50 anys d’història i defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual davant de les adminitracions.

La Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, amb una assistència de més de 800 persones, ha estat l’escenari d’un acte d’homenatge a tots aquells que han contribuït a construir un país més just i igualitari.

La Fundació Social Partners ha patrocinat un document audiovisual on es mostren les fites, tan polítiques com socials, que marquen aquests 50 anys de lluita del sector; i que passen per moments clau en la història com l’impuls de la LISMI el 1981, l’aprovació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU el 2006 o, sense anar tan lluny, la recuperació del dret a vot de més de 15.000 persones amb discapacitat a Catalunya el 2020, són algunes de les fites que avui s’han celebrat.
https://fundacio.socialpartners.org/la-fundacio-social-partners-collabora-en-la-celebracio-dels-50-anys-de-dincat/
8
Agost
2023

PRESENTACIO DEL 2ON VIDEO DE LA SÈRIE: EL LLEGAT

L’Efren Carbonell Paret ha dedicat la seva vida professional a la inclusió dels nens i nenes amb discapacitat.
La defensa del dret a l’educació, la lluita per minimitzar el patiment de les persones, i fer visibles la discapacitat han estat els seus objectius i els que han marcat l’evolució de l’Associació ASPASIM.
https://fundacio.socialpartners.org/projectes/el-llegat/
1
Febrer
2023

Jornada informativa Nou canal de denúncies (Directiva (UE) 2019/ 1937 del Parlament Europeu - Whistleblowing)

22
Juny
2023

NOU ESPAI DE FORMACIÓ “ON LINE”

1er curs: COMPLIANCE ESSENCIAL
Els videos tota la serie del primer s’han creat i editat durant per la Fundació.

Data prevista de pesentació: SETEMBRE 2023
Cost del primer curs “on line”: gratuÏt o amb una quota molt reduida gratuït
Certificació legal d’assistència i qualificació final: SI
Possibilitat de realitzar els cursos des del mòbil: SI
Possibilitat de realitzar els cursos des de l’ordinador: Si
Adaptat a tots els nivells de comprensió lectora: SI
Exclusiu per a entitats socials clients que afegeixen els alumes: SI
Situacio: fase final
https://intranet.socialpartners.org/login

2022

22
Juliol
2022

MECENATGE de TEATRE INCLUSIU AL 35É CONGRÉS DE LA DISCAPACITAT

Gràcies al mecenatge de la Fundació Institut Social Partners, el Congrés de la discapacitat intel·lectual, que organitza Dincat, el proper dia 29 de setembre, tancarà amb un espectacle de circ del col·lectiu Mur.
https://fundacio.socialpartners.org/la-fundacio-social-partners-patrocina-lespectacle-de-circ-que-tancara-el-35e-congres-de-la-discapacitat-intellectual/
4
Gener
2022

PRESENTACIO DEL 1ER VIDEO DE LA SÈRIE: EL LLEGAT

El primer vídeo es un reconeixement a l’aportació de la Casilda Gómez, actual presidenta i directora durant molts anys de la Fundació Map
Tot el procés de producció, filmació, muntatge i guió ha estat portat a terme íntegrament per la Fundació.
https://fundacio.socialpartners.org/projectes/el-llegat/

2021

10
Setembre
2021

INVENCIBLES

La Fundació Institut Social Partners obre una via de suport a projectes audiovisuals en relació a l’àmbit de la discapacitat o els trastorns mentals.
El projecte sobre el trastorn autista, IN-VENCIBLES, realitzat per universitaris d’últim curs de la Universitat de Girona, ha estat el primer que ha rebut l’ajuda de la Fundació.
https://fundacio.socialpartners.org/projectes/invencibles/

2020

30
Abril
2020

PRESENTACIÓ CARTA A UNESPA

La força de les signatures de 1.200 entitats que es van adherir a la petició que vàrem enviar a UNESPA ha tingut els seus fruits. Des d’avui i amb efecte retroactiu des del 14 de març i fins el 31 de març de 2021, els treballadors de les residències amb paràlisis cerebral, per a persones amb autisme, o en residències de salut mental, també tindran consideració d’assegurats amb els mateixos drets que el personal sanitari.
https://fundacio.socialpartners.org/projectes/peticio-ampliacio-asseguranca-unespa/
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram